Levica na safari v Keni

Levie svorky sú v parkoch Kene početné. Určite počas safari ich objavíte